Nama bitni datumi

22. 3. - Dan PŠ Vitinica
28. 6. - Dan MZ Vitinica
17. 10. - Dan OŠ Sapna
18. 3. - Dan Općine Sapna

Upis u 1. razred

Za upis u 1. razred naše škole potrebni su sljedeći dokumenti:
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu

...

Za roditelje

- raspored održavanja sedmičnih informacija
- raspored zvona
- vijeće roditelja i plan rada
- lektira: spisak
- kodeksi ponašanja

Naime, Škola raspolaže sa fiskulturnom salom koja je napravljena tako da se u njoj održava nastava TiZO. Obzirom da ne postoji sva sportska oprema, samim tim i nastava TiZO nije potpuna, niti se u potpunosti mogu realizovati svi predviđeni nastavni sadžaji za učenike od I – IX razreda osnovne Škole. Obzirom da Škola od resornog ministarstva nije dobila dovoljna sredstva za nabavku potrebne sportske opreme, učenici su uskraćeni za mnogo nastavnih sadržaja koji su predviđeni NPiP za TiZO. Projekat je objedinjen i zajednički su ga radile OŠ „Sapna“ i PŠ Vitinica. U realizaciji projekta učestvovali su Vijeće roditelje, roditeljske grupe, menadžment Škole te World Vision. Ovaj projekat je uspjeŠno realizovan početkom septembra, a njegova ukupna vrijednost iznosila je 1100 KM.

Donatori i partneri