O školi

Područna Škola Vitinica

 

Kada je novoizgrađeni objekat Škole u Vitinici stavljen u funkciju nastaviu je pohađalo oko 500 učenika (492). Nastavu je izvodilo 12 nastavnika razredne nastave i 19 nastavnika predmetne nastave, a Školom je rukovodio pomoćnik direktora Zudin Mahmutović. Danas Školu pohađa oko 450 učenika (434). Nastavu izvodi 10 nastavnika razredne nastave, 18 nastavnika predmetne nastave i 2 vjeroučitelja. Školom trenutno rukovodi prof. razredne nastave Muzijet Kahrimanović.Škola vitinica Na održavanju Škole radi tri pomoćna radnika i jedan kotlovničar.

 

Škola raspolaže sa 1400 m2 , 9 učionica sa kabinetima za nastavno osoblje prostorijama za biblioteku, čajnu kuhinju, veliki hol, zbornicu, kancelarije za direktora i sekretara, prostorije za pomoćne radnike i kotlovnicu.

 
 

U sklopu reforne Školstva u BiH u Školi od 2004./2005. funkcioniŠe Savjet roditelja koji je dao značajan doprinos u radu Škole a prva predsjednica Savjeta je Sadija Mustafić. Tu funkciju danas obavlja prof. Velid BeŠić.
Planovi:

 

Planovi područne Škole su da se u Što skorije vrijeme osamostali i djeluje kao samostalna osnovna Škola. Uz postojeći objekat Škole ne postoji fiskulturna sala. Zbog toga su: MZ. Vitinica i MZ Kovačevići sa uposlenicima Škole pokrenuli inicijativu za izgradnju fiskulturne sale. Fiskulturna sala je trenutno u fazi izgradnje (3. faza) i za očekivati je da ona bude zavrŠena i stavljena u funkciju do početka naredne Školske godine tj. 2009/10. 

 
 
 

zudin mahmutović Pored nedostatka fiskulturne sale nedostatak Škole je i nedovrŠeno Školsko dvoriŠte. Takođe zahvaljujući općinskom načelniku Gospodinu Ismetu Omeroviću pokrenuta je i inicijativa za uređenje pomenutog dvoriŠta. Kompletna projektna dokumentacija je pripremljena i dostavljena NVO "Odraz". Očekuje se realizacija i ovog projekta u narednom periodu.

Od Šk. 2005./06. područnu Školu u Vitinici počelo je pohađati 38 učenika prvog razreda devetogodiŠnjeg obrazovanja dva odjeljenj po 19 učenika. Nastavnici koji vode, pomenuta odjeljenja su Mujo Salihović i Sanela Salihović, oboje nastavnici RN. Školske 2006./07. upisano je 36 učenika, a nastavu su izvodile nastavnice RN Sanela LAtifović i Mersiha Spahić. U Školskoj 2007./08. upisano je 32 učenika, a nastavu su izvodili nastavnici RN Fikret Memić i Elvira Spahić. Ove Školske godine u prvi razred je upisano 34 učenika, a nastavu izvode nastavnici RN Muzijet Kahrimanović i Mersiha Junuzović. U Školi funkcioniŠe razvojni tim Škole koji je dao značajan doprinos u izradi idejnog rjeŠenja izgradnje fisk. sale i uređenje dvoriŠta. Vođa tima je nast. RN. Kahrimanović Muzijet. Svi značajni datumi u naŠoj Školi se proprate nizom manifestacija. To su priredbe, literarni i likovni radovi.

 

U Školi je u toku formiranje kluba čitalaca koga sačinjavaju pored učenika naŠe Škole i svi zainteresovani građani sa područja MZ Vitinca, MZ Kovačevići, MZ Jusići, MZ Gaj, a i Šire da bi se spomenute manifestacije obilježene na adekvatan način. Klub čitalaca funkcioniŠe i aktivan je od Školske 2007./08. godine. Nastavnice koje  su zadužena za rad ovog kluba su Almedina Ademović i Sanela Latifović.