Nastavnici i učitelji

Mujo Salihović, direktor škole

Nijaz Hasanović, pomoćnik direktora

Amir Hodžić, pedagog škole


Nastavnici koji izvode nastavu u PŠ Vitinica u školskoj 2015/2016.godini su:

Almedina Ademović, Prof. b/h/s jezika i knjiž.
Jusuf Jusić, Prof. engleskog jezika
Merisa Suljagić, Prof. njemačkog jezika
Smajl Beširović, Bakalaureat matematike i informatike
Mirnes Poljaković, Nastavnik fizike
Nihad Mešić, Nastavnik muzičke kulture
Almir Mešić, Prof. likovne kulture
Hasmin Mujdić, Prof. tjelesnog i zdr. odgoja
Jusuf Gušić, Bakalaureat. Prof. Biologije
Salko Hamidović, Prof. Hemije
Nusret Nuhanović, Nastavnik historije i geografije
Osman Ibrašević, Prof. historije i geografije
Džemail Isić, Nastavnik tehničkog odgoja
Sumedin Memić, Bakalaureat matematike i informatike
Samir Bešlić, Prof. razredne nastave-vjeronauka
Dževad Ahmetović, Prof. Islamske teologije
Mehmed Huremović, Prof. Islamske vjeronauke
Muzijet Kahrimanović, Bakalaureat razredne nastave
Sanela Osmanović, Bakalaureat razredne nastave
Sanela Latifović, Bakalaureat razredne nastave
Mersiha Junuzović, Bakalaureat razredne nastave
Fikret Memić, Bakalaureat razredne nastave

Vannastavno osoblje

Latifović Benam, Sekretar
Bešić Fahrudin, Finan.rad

Pomoćno osoblje

Bešić Šemsudin, Higijeničar
Spahić Remzudin, Higijeničar
Alić Vahida, Higijeničar
Asim Hasanović, Ložač

 

  oŠ vitinica