Sekcije

SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2009./10. I RUKOVODIOCI SEKCIJA PŠ VITINICA 

 Dramska
- Vahdeta Kahrimanović
- Sanela Latifović

  Likovna 
- Jelena Spasojević

Recitatorska sekcija
- Zehrina Selimović
- Hazim Selimović

Sportska
- Fikret Memić
- Sedin Nuhanović

Fotografska sekcija

- Sanela Osmanović

- Mujo Salihović

Lutkarska sekcija 
- Isanović Amela 

Informatička sekcija 
- Adil Mahmutović

SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2008./09. I RUKOVODIOCI SEKCIJA PŠ VITINICA

Dramska
- Muzijet Kahrimanović
- Sanela Latifović

Hor       
Husić Mediha

Likovna 
- Elvira Spahić

Recitatorsku sekciju u ovoj Školskoj godini vode Zehrina Kahrimanović i Junuzović Mersiha. Sekcija broji 20 članova. Probe sekcije i pripreme za nastupe održavaju se jednom sedmično i to petkom od 12 h do 13 h. Članovi sekcije učestvuju u svakoj priredbi  koja se održava u prostorijama Škole. Do sada su učestvovali na priredbama povodom Dana učitelja, Dana državnosti BiH  i priredbi "U susret bajramu".

Sportska
- Fikret Memić
- Hazim Selimović

Ritmička
- Alma Rizvić
- Dženuma Smajlović

Lutkarska sekcija 
- Isanović Amela 

Informatička sekcija 
- Adil Mahmutović